"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
Yumiko no Sumiko go O Wata Tsu Mi
Geslacht:Teefje
Geboren:30-05-2018
V:Dar Chingiza Let's Do Some Hocus Pocus
M:Sumiko no Kiyomi go O Wata Tsu Mi
 
Stamboom