"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
Mara-Shimas Masami go
Geslacht:Teefje
Geboren: 29-12-2017
V:Dar Chingiza Enjoy Every Moment
M:Mara-Shimas Akiakane go
 
Stamboom