"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
Mara-Shimas Shining Miracle
Geslacht:Teefje
Geboren: 19-07-2014
V:Mara-Shimas Sedai-Shijin
M:Mara-Shimas Stand up and Shout
 
Stamboom