"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
Inishie no Ranshuu go Bangaichisou (Taro) Import Japan.
Geslacht:Reu
Geboren:09-05-2018
V:Inishie no Toraarashi go Bangaichisou
M:Toushin no Natsuhime go Kishuu Toushinsou
 
Stamboom